poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Tomasz Kowalski
PIOSENKA

14.03.-07.04.2008

Tomasz Kowalski (ur. 1984 r.) jest jednym z najbardziej obiecujących młodych artystów w Polsce. Studiuje na wydziale malarstwa krakowskiej ASP. W jego obrazach widać inspirację malarstwem Renesansu, surrealizmem, suprematyzmem czy futurystycznymi kostiumami Oskara Schlemmera.
Przede wszystkim jednak Tomek wypracował sobie własny, bardzo oryginalny język malarski.

Obrazy mają skomplikowaną strukturę, złożoną narrację. Każda praca jest dla niego budowaniem kolejnego świata, czasem światy między nimi przenikają się, nie mając zbyt wielu punktów styku z naszą,realną rzeczywistością. Zaludniają je dziwne postacie, które oddają się tajemniczym rytuałom, maszyny do malowania obrazów, mówiące drzewa i zagubieni rycerze. Czas podlega w nich dziwnemu przesunięciu, nie sposób dookreślić ram czasowych, wiemy jedynie tyle, że to nie dzieje
się tu i teraz.

Tomek często maluje teatralną scenę, kotary ramują przestawienie obrazowe. Aktorami w jego obrazach stają się owady, rekwizytami obcięte głowy, jedynie scenografia pozostaje ta sama ? niepokojący pejzaż pełen dziwnie rozrastających się drzew i krzewów.

Na wystawie będzie można zobaczyć również nie pokazywane dotąd rzeźbiarskie obiekty artysty.