poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


TRIBUTE TO ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
prezentacja teczki artystycznej przygotowanej przez ArtBaazar

16-19.09.2008

Andrzej Wróblewski jest w polskiej sztuce artystą wyjątkowym. W trakcie swojego krótkiego życia (1927-1957) nie stworzył zbyt wielu prac. A te, które pokazywał publicznie, często nie znajdowały zrozumienia i nie były docenione przez mu współczesnych. Wielkość Wróblewskiego ujawniła się dopiero wiele po jego tragicznej śmierci. Dziś patrzymy na Wróblewskiego jak na legendę polskiego malarstwa. Legendę, która działa na nas coraz silniej wraz z upływem lat.

Jak dziś Wróblewski - postać tragiczna, rozdarta, ale trochę jednak też staroświecka - inspiruje najmłodsze pokolenie artystów "generacji Y"? Przecież oni niechętnie patrzą wstecz, odnoszą się do historii. Odpowiedzi na najważniejsze pytania szukają w sobie, a nie na zewnątrz. A jednak, mimo tego, może jednak odnajdują cząstkę "samych siebie" w twórczości tego malarza? Czy też po prostu uznają, że "Wróblewski wielkim malarzem był" i zwyczajnie odfajkowują ten temat?

Mamy nadzieję, że odpowiedzią są prace 14 artystek i artystów, które można znaleźć w katalogu ?Tribute to Wróblewski" oraz w specjalnej edycji prac.

Projekt "Tribute to Wróblewski" jest kontynuacją działań, jakie prowadzimy w ramach blogu Artbazaar już od dwóch lat. Z jednej strony jest to popularyzacja kolekcjonowania najnowszej sztuki, a z drugiej przedstawianie najciekawszych, naszym zdaniem, artystów młodego pokolenia w naszym kraju.

Wystawie towarzyszy numerowany katalog w nakładzie 150 egzemplarzy oraz specjalna teka z 14 pracami artystów przygotowana w nakładzie 50 egzemplarzy. Teka zawiera zarówno prace seryjne (wykonane w różnych technikach i nakładzie), jak i prace unikatowe.
Tomasz Kowalski, offset, ed.25 bez tytułu, 2008