poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Budapest Art Fair
24-28. 11. 2010

Műcsarnok

Galeria pokazała fotograficzną instalację Łukasza Jastrubczaka.