poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Małgorzata Szymankiewicz
NIEWIEDZA / IGNORANCE

17.05. - 10.06.2011

Lepiej jest nie wiedzieć niż wiedzieć źle. Niewiedza wyskakuje jak królik z kapelusza, podbiega do nas i prosi, żeby wziąć ją na ręce. Tak łatwo ulec złudzeniu, że pogłębianie naszej wiedzy doprowadzi nas do szczęścia i samorealizacji, tymczasem lepiej wsunąć palce w mięciutkie białe futerko.

It's better not to know than know something in a wrong way. Lack of knowledge jumps out of a hat like a rabbit, runs up to us and asks to take her in our arms. It is so easy to be deluded hat widening our knowledge leads us to happiness and fulfillment, meanwhile it is better to slip fingers into fluffy white fur.