poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


NEVAEH OT YAWRIATS (wystawa z okazji 6. urodzin Galerii Pies połączona z przyjęciem.)
Łukasz Jastrubczak, Krzysztof Kaczmarek, Wilhelm Sasnal, Adam Rzepecki, Marta Tomasik

4-16.02.2011

Nevaeh ot yawriats a gniyub sehs dna llor ot ton dna kcor a eb ot lla si eno dna eno era lla nehw tsal ta uoy ot emoc lliw enut eht drah yrev netsil uoy fi dna dlog ot snrut llits gnihtyrve woh wohs ot stnaw dna thgil etihw senihs ohw wonk lla ew ydal a sklaw ereht luos ruo naht rellat swodahs ruo daor eht nwod no dniw ew sa dna dniw gnirepsihw eht no seil yawriats ruoy wonk uoy did dna wolb dniw eht raeh uoy nac ydal raed mih nioj ot uoy gnillac srepip eht wonk tnod uoy esac ni og tnow ti dna gnimmuh si daeh ruoy rednow em sekam ti dna no eruoy daor eht egnahc ot emit llits sereht nur gnol eht ni tub yb og nac uoy shtap owt era ereht sey eeuq yam eht rof naelc gnirps a tsuj sti won demrala eb tnod woregdeh ruoy ni eltsub a sereht fi rethgual htiw ohce lliw stserof eht dna gnol dnats ohw esoht roa nwad lliw yad wen a dna nosaer ot su dael lliw repip eht neht enut eht llac lla ew fi noos taht derepsihw sti dna rednow em sekam yllaer ti hoorednow em sekam ti hoo gnikool gnidnats ohw esoht fo seciov eht dna seert eht hguorht ekoms fo sgnir nees evah i sthguoht ym ni gnivael rof gniyrc si tirips ym dna tsew eht ot kool i nehw teg i gnileef a sereht rednow em sekam ti hoo rednow em sekam ti hoo nevigsim era sthguoht ruo fo lla semitemos sgnis ohw dribgnos a sereht koorb eht yb eert a ni sgninaem owt evah sdrow semitemos wonk uoy esuac erus eb ot stnaw ehs tub llaw eht no ngis a sereht nevaeh ot yawriats a gniyub sehs dna hoo hoo rof emac ehs tahw teg nac ehs drow a htiw desolc lla era serots eht fi swonk ehs ereht steg ehs nehw nevaeh ot yawriats a gniyub sehs dna dlog si srettilg taht lla erus sohw ydal a sereht