poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Adam Rzepecki
PRACE Z LAT 1978 - 84 I JEDNA Z 1990. / WORKS FROM YEARS 1978-84 AND ONE FROM 1990.

22. 06. - 07. 07. 2012

Adam Rzepecki należy do grona najciekawszych artystów generacji, która debiutowała na przełomie lat 70tych i 80tych. Był jedynym mieszkającym w Krakowie członkiem grupy Łódź Kaliska. Na wystawie w Galerii Pies pokazane zostaną jego indywidualne prace.

Rzepecki znany jest przede wszystkim jako autor pracy "Matka Boska z wąsami", która powstała na początku lat 80tych. Tymczasem, po szczegółowej inwentaryzacji jego archiwum, okazuje się, że twórczość tego artysty jest różnorodna, rozpięta między konceptualizmem a neodadaizmem, pełna ekscytujących momentów i nieoczekiwanych zwrotów. Rzepecki był performerem, eksperymentującym fotografem i filmowcem, artystą politycznym oraz ironicznym obserwatorem świata sztuki. Za wszystkim stoi wschodnioeuropejska melancholia i specyficzny dla lat schyłkowego PRL nihilizm. Na jednym ze zdjęć Rzepecki przykleja nos (korzystając z nieuwagi ochrony muzeum) do Wielkiej Szyby Duchampa, inne dokumentuje performance z pleneru w Miastku, podczas którego przez osiem godzin dziennie (z przerwami na posiłek) nosił cegłę.

W 1990 roku Krzysztof Jurecki na łamach czasopisma Student pisał tak: "Nie chciałbym, aby realizacje artystyczne Rzepy zostały po latach wyciągnięte z tapczanu pewnego krakowskiego mieszkania lub odnalezione za szafą. Byłoby to jeszcze większym złem i nieszczęściem dla kultury polskiej niż skreślenie go z annałów sztuki, nad czym z sukcesem od lat pracuje wiele osób". Stało się to większe zło i nieszczęście dla kultury polskiej, a prace rzeczywiście były w tapczanie pewnego krakowskiego mieszkania.

eng:

Adam Rzepecki is one of the most interesting artists of the generation which debuted in the late 70s and 80s. He was the only member of the group Łódź Kaliska, living in Cracow. His individual works will be presented at the exhibition in Pies Gallery.

Rzepecki is best known as an author of "Our Lady with mustache" which was created in the early 80s. Meanwhile after a detailed inventory of his archives it turned out that this artist?s work is diverse and spread between conceptualism and neodadaism, full of exciting moments and unexpected changes. Rzepecki was a performer, experimenting photographer and filmmaker, political artist and an ironic observer of the artistic world. His work is influenced by East European melancholy and a nihilism specific for the late years of declining PRL. On one of the photos Rzepecki touched the Duchamp Great Glasswith hisa nose (using abstractedness of the security in a museum), the other one documents a performance on location in Miastko when he was carrying a brick for eight hours per day (with breaks for meals).

In 1990 Krzysztof Jurecki wrote in Student journal: "I wouldn't like Rzepa's works to be pulled out of a couch in an apartment in Cracow or found behind a wardrobe after many years. It would be even worse and a huge misery for Polish culture to cross out his name from the annals of art which has been a goal for many people in recent years." And this devilry and huge misery for Polish culture happened, the works were found in a couch in an apartment in Cracow.

więcej o artyście / more about artist