poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


NEW NOMENCLATURE / NOWA NOMENKLATURA
create, enter, change, query and distribute
tworzyć, wprowadzać, zmianiać, stawiać pytania i rozpowszechniać


Mihut Boscu, Aline Cautis, Radu Comsa, Florin Maxa, Vlad Nanca, Alice Tomaselli19.05. - 9.06.2012


Sabot at Pies / Sabot w Psie (galeria-sabot.ro)

I personally would like to bring a tortoise onto the stage, turn it into
a racehorse, then into a hat, a song, a dragon and a fountain of water.
One can dare anything in the theatre exhibition milieu and it is the
place where one dares the least.
EUGEN IONESCU SABOT

Sabot continues its exploration of the exhibition format [where format
connotes play, display, relation, correlation, and exhibition should be
read both as an anagrammatic arrangement of content and a performative
beau geste] towards a manifest superposition of process and result, art
making and curating.

/

Osobiście chciałabym wnieść żółwia na scenę, przekształcić go w konia
wyścigowego, później w kapelusz, piosenkę, smoka i fontannę.
Jeden odważy się na wszystko w środowisku teatralnym sztuki
dla innego to miejsce, gdzie nie zdobędzie się na nic.
EUGEN IONESCU SABOT

Sabot kontynuuje eksploracje formatu wystawy (gdzie słowo format kojarzone
jest z grą, aranżacją, relacją, korelacją, a wystawa powinna być czytana zarówno
jako anagramowy układ treści i performatywnego beau geste) wobec manifestu
superpozycji procesu i wyniku, sztuki tworzenia i praktyki kuratorskiej.