poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa

NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA / AN ILL TURN
Romuald Demidenko, Marta Gendera, Michał Jankowski, Grzegorz Kowalczyk, Katarzyna Przezwańska, Anna Szczygłowska,
Marta Tomasik, Rafał Wilk

13.04. - 18.05.2012

Fundacja Salony
ul. Fabryczna 13b
Zielona Góra
www.fundacjasalony.pl

Najnowsza wystawa w Fundacji Salony polega na wprowadzeniu usprawnień, które mają poprawić jej funkcjonowanie. Zmieni się kolor podłogi, pojawią się nowe gniazdka elektryczne, a te niepotrzebne zostaną zdemontowane. Poprawiona zostanie strona internetowa. Czytelnia Fundacji Salony zamieni się w świetlicę (ze stołem do pingponga i piłkarzykami), a przestrzeń galeryjna zyska bardziej rasowy, whitecubowy wymiar. Transformacja przestrzeni Fundacji jest odpowiedzią na zaproszenie Galerii Pies. Działanie ma charakter otwarty i spontaniczny, artyści w trakcie montażu znajdują nowe pomysły na usprawnienie, wszystko po to, aby dojść do doskonale skomponowanej całości. Po miesiącu prowadzący Fundację będą mogli wrócić, jeśli będą chcieli, do starych, złych rozwiązań.

Wystawa czynna do 18 maja.

Most recent exhibition in Fundacja Salony revolves around the introduction of enhancements, which are designed to improve its operations. There will be a change in floor colour, we will instal new electrical sockets and remove few unnecesarry ones. Our website will be upgraded. Reading room will be transformed into a lounge (table tennis and tabletop football included), whereas exhibitions area will become more sylish, whitecube-style. This transformation is an answer to an invitation from Pies Gallery. Whole action has a spontaneus and open nature, artists discover new areas of improvement on the fly, all of this to reach a perfectly periphrastic space. After a month, owners of the gallery may go back to old, bad ideas, should they wish to.

Exh. open untill 18.05.