poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


MENU (Poznań Gallery Weekend)
Łukasz Jastrubczak, Krzysztof Kaczmarek, Marta Tomasik, Marcin Zarzeka

20 - 22.01.2012

Poznań to specyficzne miasto. Gdy ktoś nas o nie pyta, odpowiadamy że leży dokładnie w połowie drogi między Berlinem a Warszawą. Ale kto wysiada wpół drogi? Galerie Pies i Stereo sąsiadują już niemal 3 lata. Do tej pory nie zrobiliśmy nic wspólnie, więc nazbierało się sporo niewykorzystanej energii. Ponieważ nade wszystko cenimy sobie niezależność, wymyśliliśmy wydarzenie, które podkreślając sąsiedzkie relacje, jednocześnie da nam okazję uwidocznić programowe i artystyczne różnice. Otworzymy wspólnie dwie odrębne wystawy z udziałem wszystkich artystów, których dana galeria reprezentuje. Obie wystawy będą trwały dwa dni. Równolegle odbędzie się także program wideo i performance z udziałem gości z "zewnątrz". Weekend galeryjny jest jednak kulminacją zjawiska szerszego niż byt dwóch pokrewnych galerii. Od wielu lat trwa na dobre ofensywa sztuki z poznania na kraj, jesteśmy częścią tego zjawiska, dajemy mu pole działania i czerpiemy z niego. Teraz chcemy zrobić małe święto w środku zimy.
zobacz więcej na:

www.poznangalleryweekend.pl

POZNAŃ IS A PECULIAR CITY. WHEN SOMEBODY ASKS ABOUT IT, WE RESPOND THAT IT IS SITUATED MID-WAY BETWEEN BERLIN AND WARSAW. BUT WHO GETS OFF INTERMEDIATE? PIES AND STEREO GALLERIES HAVE NEIGHBOURED EACH OTHER FOR ALMOST 3 YEARS. TILL NOW, WE HAVE NEVER DONE ANYTHING TOGETHER, SO A LOT OF UNUSED ENERGY HAS BEEN PRODUCED. WE CAME UP WITH AN EVENT WHICH WILL EMPHASIZE A NEIGHBOURS? RELATIONSHIP, GIVING US AT THE SAME TIME AN OPPORTUNITY TO DEMONSTRATE OUR PROGRAMME AND ARTISTIC DIFFERENCES. WE WILL LAUNCH TOGETHER TWO SEPARATE EXHIBITIONS INVOLVING ALL THE ARTISTS REPRESENTED BY EACH GALLERY, LASTING TWO DAYS BOTH. SIMULTANEOUSLY, THERE WILL BE ALSO A VIDEO AND PERFORMANCE PROGRAMME WITH ?OUTSIDE? GUESTS. HOWEVER THE GALLERY WEEKEND IS A CULMINATION OF A LARGER PHENOMENON THAN AN EXISTENCE OF TWO RELATED GALLERIES. FOR MANY YEARS THERE HAS BEEN AN IMPORTANT OFFENSIVE OF ART FROM POZNAŃ ALL OVER THE WHOLE COUNTRY, AND WE ARE A PART OF THIS PHENOMENON, WE PROVIDE SPACE FOR ITS ACTIVITIES AND WE DERIVE FROM IT. NOW WE WANT TO ARRANGE A LITTLE HOLIDAY IN THE MIDDLE OF WINTER.
more:

www.poznangalleryweekend.pl/english.html#idea